พลาสติก PET ของคุณสามารถรีไซเคิลเป็นอะไรได้บ้าง?

1. What is the Polyethylene terephthalate (สัตว์เลี้ยง)?

Polyethylene terephthalate is a polyester plastic composed of purified terephthalic acid and modified ethylene glycol, which is highly recyclable.
สัตว์เลี้ยง— is the common name of Polyethylene terephthalate. Because of PET’s high thermal stability, strong permeability resistance, crystal clear, lightweight and durable, also, after decomposition of PET, there are three elements C, H and O, which can be 100% recycling and will not cause pollution to the environment. So PET is very popular in packaging materials of products in different industries.

What is the Polyethylene terephthalate PET

2. How is polyethylene terephthalate recycled?

The first step: Needs to collect and classify post-consumer PET material.
Collect large quantities of clear PET bottles and retail packaging through curbside recycling programs, large-scale events, or sorting from other recyclable materials at material recycling centers, and then ship to a PET recycling facility. This process requires proper packaging and storage to reduce product contamination.
Upon arrival at the recycling facility, different PET products are sorted, like PET plastic bottles and PET clear boxes.

The second step: the classified PET is recycled in the following three ways.
Clean and remelt the old PET products to make new PET packaging material or new PET plastic bottles
Using chemical reagents. The old PET materials are chemically decomposed to the basic raw materials and then convert to new PET recycling.
Thermal recycling. Sometimes, the PET packaging is too dirty and contaminated (cannot be properly cleaned ), it can be thermal recycling, which is a safe and efficient source of energy.

How is polyethylene terephthalate recycled

3. Why recycled the PET Packaging?

Using recycled PET instead of raw resin for production, the energy consumption is lower, will get lower cost and smaller environmental impact. The recycled PET material is also named RPET material.
As we know, PET is a recycled polyester plastic, which means that the old PET packaging or transparent PET bottles can be easily recycled into new PET container products.
According to the PET Resin Association (PETRA), the PET recovery rate in 2012 was 31% in the United States and 52% in the European Union.
In 2018, nearly 1.6 billion pounds of PET were recycled into new products in the USA and Canada alone.
If we’re recycled the PET packaging, which will reduce the amount of pollution and garbage that goes into landfills every yearsave more energy to do other things.

4. Classification and Cost of Recycled PET Materials

There are two kinds of recycled PET materials, one is PET material before consumption ( pre-consumption ), the other one is post-consumption PET material.
The pre-consumption RPET material refers to the leftover corner material after manufacturing products with new PET material, which is reprocessed and produced into PET.
ตัวอย่างเช่น, to make a clear PET box, we need a new PET piece, after cutting the opened shape of this PET box in the plastic piece, part of the PET piece will not be enough to cut a good box again, which is the leftover corner material. And then the special recycling company will recycle the leftover corner material to manufacture new PET material. Due to it can be recycled directly from PET product factories in large quantities, and more convenient processing, so the cost will be lower.
The post-consumption RPET material refers to the recycling of used PET packaging into new PET materials. Since it has been used, the process of recycling material will be more troublesome and the cost will be higher.
No matter what kind of RPET material, the higher the proportion of RPET in the material, the higher the price.

Classification and Cost of Recycled PET Materials

5. What Can PET Plastic be Recycled Into?

Because PET is a polymer, it can be recycled into polyester to make clothes and carpets. ตัวอย่างเช่น, fifty-two-liter drink bottles can produce one square yard of carpet fiber. This carpet is stain resistant, fades resistant, and retains some softness, generating less static electricity than other carpet materials such as nylon.
Except for the clothes and carpets, what can be made from recycled plastic?
 Food packaging: Cups, fruit containers
 New clear PET plastic bottles
 Fiber stuffing for soft furniture and sleeping bags
 Sports Shoes
 Industrial strapping tape
 Protective packing
 Building materials
 Auto parts
 Table and film
 Tennis cylinder

What Can PET Plastic be Recycled Into

6. How to better recycling the PET packaging?

เกี่ยวกับ 1% of the municipal solid waste in the USA is PET productsthe U.S. Environmental Protection Agency (EPA) estimated it. And the average American household uses 45 pounds of PET packaging a year, which could produce 12 dozen men’s T-shirts or 12 feet of the carpet by 15 feet if it could all be recycled. So it is very important that how to better recycle the PET packaging.
If you’re selling retail products, such as drinks, you can use a certain amount of RPET material in the drink container, or recycle the old PET container to make the new PET container.

7. What recycled PET products we can provide?

Agreen Packaging can provide various of recycled PET packaging, which includes the

different packaging types and packaging for different industrial products.

PET packaging Types:

Plastic card

REPT box

Blister tray

Clamshell

Sliding Blister

Plastic Tube Cylinder

Recycled PET packaging for Different Industrial Products:

Candy packaging

Chocolate packaging

Macaron Packaging

Egg Packaging

Fruit packaging

Gift Packaging

3c electronic accessories packaging

Cosmetic/Makeup products packaging

Fishing Lure packaging

Bath Bomb packaging

Tools packaging

Golf balls packaging

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์

แชร์โพสต์นี้

สำรวจเพิ่มเติม

โลโก้รับรอง
Agreen เป็นผู้ผลิตชั้นนำของ ECO, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โปร่งใสย่อยสลายได้สำหรับ 15 ปี

คุณต้องการไอเดียบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ไหม?

ติดต่อเรา

เลื่อนไปด้านบน

2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ออนไลน์

รับตัวอย่างและใบเสนอราคาฟรีทันที